wtorek, 29 marca 2011

wystawa w Salonikach/ exhibition in Thessaloniki

Wystawa grafiki w Centrum Graficznym Helios w Salonikach
7.04. 2011- 20.04.2011.
Justyna Mazur & Justyna Sławik
Serdecznie zapraszamy!!! 


Exhibition of the Justyna's team
in the Neapolis Sykies Helios Printmaking Center in Thessaloniki
7.04. 2011- 20.04.2011.
Justyna Mazur & Justyna Sławik
We invite you!!!

Justyna Mazur: „Sprzeczności” to cykl litografii, opartych o skany ciała i ich przedruki. Założeniem dla cyklu było stworzenie wizerunku kobiety młodej, walczącej. Spokój i melancholia, elegancja ruchów, wyważona, stonowana mimika na co dzień, wystawiona zostanie próbie przekazania siły, krzyku, chaosu drzemiącego wewnątrz.

Justyna Mazur: "Contradictions"is a series of lithographs based on the body scans and their reprints. The idea for the cycle was to create an image of a young woman, fighting. A quiet and melancholy, elegant movements, balanced, sober the facial expression every day- will be issued to try to show up the power, shouting, chaos slumbering inside.
Justyna Mazur
Justyna Sławik: Cykl „ślady (nie)obecności” zdradza fascynacje śladem wynikającym z przypadkowego gestu. To konstatacja nad tematem wolności. Jako że wolność jest kwestią wewnętrznego przeczucia właśnie ona staje się głównym wątkiem. To ciągłe testy intuicji, badanie swobody twórczej, doglądanie charakteru.

Justyna Sławik: The series "marks of absence" it is a way to show the fascination of an accidental gesture. This is kind of observation the freedom theme. Freedom hidden inside is the main theme of this lithographic cycle. The way of testing human intuition, exploration of creative freedom, attending to nature.

Justyna Sławik
Duet Justyn: Cykl „Cienie” to owoc współpracy między Justynami. Jest refleksją o płynności piękna młodości, podejmowanych wyzwań, odwagi poszukiwania, zmian. Porusza tematy kobiecości, cielesności, płci, jest próbą odnalezienia tego co jest dla nich wspólne, tożsame. 

Justyna's team:  The series of prints based on lithography, named "Shadows" is the reasul of cooperation between Justynas. It is a reflection abiout the beauty of youth, challenges to be taken, the courage to seek, change. The" Shadows" cycle is about the femininity, corporeality and gender is an attempt to find what is common to them, and the same.
Duet JJ

piątek, 11 marca 2011

wernisaż/ the opening of the exhibition

Świetna wystawa Najlepszych Dyplomów Wydziału Sztuki UP w Krakowie z roku 2010.

Great exhibition of the best diplomas 2010 from the Fine Art's faculty at the Pedagogical University of Cracow.

piątek, 4 marca 2011

Duet w Katowicach

Duet Justyn miał dzisiaj okazję poznać niezmiernie sympatycznego prof. Mariusza Pałkę z ASP Katowice, oglądnąć wystawę "Mokulito" Józefa Budki, a w tym wszystkim towarzyszył nam niezastąpiony prof. Jacek Zaborski.

The Justyna's team had the opportunity today to meet very nice person- prof. Mariusz Pałka from ASP Katowice. Two Justynas saw the exhibition "Mokulito" - Józef Budka. All this time we were accompanied by frof. Jacek Zaborski.